Personeelsverloop en de rol van leiderschap

Hoewel er bij personeelsverloop sprake kan zijn van zowel gewenst als ongewenst verloop, zorgt het bij de meeste ondernemers voornamelijk voor kopzorgen. Want vind in tijden van een krappe arbeidsmarkt maar eens kwalitatief goed personeel. Veel organisaties koppelen het personeelsverloop aan gezondheid van de medewerkers. In dat kader wordt er veel gefaciliteerd. Medewerkers kunnen mindfullness […]

Wat is democratisch leiderschap?

In de reeks beschrijvingen van leiderschapsstijlen vraag ik voor deze blog aandacht voor: democratisch leiderschap, ook wel participerend leiderschap genoemd. Het belangrijkste kenmerk van deze vorm van leiderschap is het betrekken van de teamleden bij besluitvorming. De leidinggevende delegeert taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en vertrouwt erop dat de teamleden zelfstandig hun werkzaamheden kunnen doen. De […]

De 6 meest belangrijke leiderschap skills

De 6 meest belangrijke leiderschap skills - Dirk Bader

Als we kijken aar de verschillende leiderschapsstijlen (en dat zijn er nogal wat) dan zien we dat bij elke stijl van leidinggeven, een leider altijd over specifieke vaardigheden moet beschikken. Over welke leiderschap skills dat zijn, lopen de meningen uiteen. Ik zie het zo: Een leider moet kunnen luisteren Veel leiders zien zichzelf als kapitein […]

Wat is Laissez-faire leiderschap?

Wat is Laissez-faire leiderschap? | Dirk Bader

Bij de leiderschaps- en managementstijlen draait het om de interactie van de medewerkers. Is die betrokkenheid op de besluitvorming hoog, dan spreken we van democratisch leiderschap. Is de betrokkenheid van medewerkers minder, dan spreken we van autoritair leiderschap. De leiderschapsstijl Laissez-faire zit daar tussenin. Deze leiderschapsstijl betekent relatief veel ruimte voor de medewerkers. De leider […]

Wat is coachend leiderschap?

coachend leiderschap

Maar al te vaak zie ik dat mensen in organisaties onderpresteren en het gevoel hebben niet de mogelijkheid te krijgen het volledige persoonlijk potentieel in te kunnen zetten binnen de functie. Het kenmerk van coachend leiderschap is dat de leider in staat is om het onbenut potentieel van medewerkers naar buiten te laten komen en […]

Wat is transformationeel leiderschap?

transformationeel leiderschap1

Ik spreek veel leiders die zeggen; extern andere resultaten boeken, vraagt om een andere interne aanpak. Hoe realiseren we dat? Mijn antwoord is dan vaak om te beginnen de waarom vraag helder te formuleren en te communiceren. Dit is het basis uitgangspunt van transformationeel leiderschap. Het voorkomt dat er wordt veranderd om het veranderen. Misschien […]

Leiderschap & leiderschapsstijlen

leiderschapsstijlen dirk bader

Regelmatig krijg ik de vraag welke leiderschapsstijlen te onderscheiden zijn, en hoe mensen zich kunnen ontwikkelen in een specifieke stijl van leidinggeven. Zoals het mijzelf ooit ook verging toen ik begon met leidinggeven, gaf ik leiding zoals ik dacht dat het moest. En zolang niemand daar ernstige bezwaren tegen had, hield ik dat lekker vol. […]

Van Corporate IT naar Personal IT

Onlangs was tijdens één van de online Masterclasses die ik samen met business partner Erika Schenk organiseer Martijn Aslander te gast. Bij velen bekend als motivational speaker. Zijn boodschap: het verbinden van mens, informatie en ideeën. Ook voor ons publiek sprak Martijn over micronotities, metadateren en OCR’s. Business as usual, maar voor de meeste in […]

Mark Rutte over leiderschap: daar weet ik niets van…

mark rutte leiderschap

Onlangs was hij te gast in mijn woonplaats, voor een kennismaking met ondernemers; partijleider van de VVD en Minister President van ons land: Mark Rutte. Ik had de gelegenheid om kort met hem te spreken. Onder andere over leiderschap. Houthakken Ik stelde mezelf voor en vertelde iets over wat ik doe in het dagelijks leven […]

Waarom je eerste baantje bepalend is voor de rest van je carrière!

Ik zal een jaar of 16 zijn geweest. Ook ik ontkwam niet aan het zoeken van een zaterdagbaantje. Na wat omzwervingen vond ik dat bij het tuincentrum bij ons in het dorp. Leuk werk; afwisselend, goede collega’s en veel contact met mensen; heel veel… De eigenaar Joop en zijn vrouw werkte ook mee en elke […]