Drijfverenprofielen

Persoonlijke drijfveren zijn het fundament onder de keuzen die we maken. Een drijfverenprofiel geeft inzicht in je overtuigingen, intenties, motivatie en competenties, toegesneden op de vraag waardoor energie wordt verkregen en in welke situaties er energieverlies optreedt. Bovendien wordt in een drijfverenprofiel duidelijk zichtbaar waar je groei en ontwikkelpotentieel zich precies bevindt. Hierdoor kun je gericht aan de slag met jezelf!

Alles wat je moet weten
over drijfverenprofielen..

Inzicht hierin helpt om te begrijpen wat de eigen uitdagingen zijn om mee te gaan met organisatieontwikkelingen, hoe om te gaan met veranderingen en om invulling te geven aan persoonlijke groei.

Een drijfverenprofiel geeft een duidelijk beeld waarom je doet wat je doet. Je ontdekt jouw unieke drijfveren en hoe die invloed hebben op je werkomgeving.

Het drijfverenprofiel is in te zetten bij..

Mensen reageren op hun omgeving vanuit wat motiveert en wat demotiveert. Het kan daarbij gaan om zowel verlangens als om gevoelens van onvrede. Of daarmee ook daadwerkelijk in gedrag iets wordt gedaan, hangt af van de drive om deze gevoelens om te zetten in actie. De sterkte van deze drive wordt zichtbaar in het drijfverenprofiel. Het realiseren van persoonlijke behoeften is voor iedereen van vitaal belang. Het drijfverenprofiel helpt om hieraan een impuls te geven.

Drijfveren bepalen in hoge mate waarom je in actie komt. Het geeft aan waarop je gedrag in bepaalde situaties gericht is. Voorbeelden hierin zijn fel reageren of juist een terugtrekkende beweging maken. Het is afhankelijk welke behoefte je hebt. Een drijfveer is een naar buitengerichte energie die tot doel heeft een onderliggende behoefte te vervullen. Een drijfveer is bepalend vanuit welk perspectief de buitenwereld wordt waargenomen.

Ieder mens heeft behoefte om eerst zijn/haar eerste (dominante) drijfveer in te zetten, afhankelijk van het moment en de omstandigheden. Wanneer die behoefte is vervuld, komt er ruimte voor de tweede drijfveer. Zodra de eerste drijfveer niet meer vervuld is, wordt deze weer leidend.

Negatieve drijfveren (weerstanden) kunnen veel energieverlies veroorzaken. Vaak is dit een onbewust proces.
Om op een bewuste manier het drijfverensysteem in te zetten, is het van belang te snappen wat er op onbewust niveau gebeurt. 

Behoefte aan een persoonlijke nabespreking? Dit kan door middel van een consult. 

Business drijfverenprofiel

€235,-

De rapportage bevat..

Business drijfverenprofiel + 60 min consult

€325,-

FAQ

Je ontvangt per email een unieke eenmalige inlogcode. Deze code geeft je toegang tot een vragenlijst. Nadat je alle vragen hebt beantwoord en hebt afgesloten, ontvang je van mij jouw digitale rapportage.

Het invullen van de vragenlijst en wachten op de rapportage duurt in totaal samen 60 minuten.
Je krijgt een aantal stellingen. Per stelling kun je drie antwoorden aanklikken, op volgorde van belangrijkheid voor jou. De meest belangrijke klik je als eerste aan, de minst belangrijke als derde.
Het meest ideale of het perfecte drijfverenprofiel bestaat niet. De drijfverenprofielen meten gedrag en het is een unieke uitslag.
Nadat je op de juiste manier de vragenlijst hebt afgesloten, ontvang je binnen 30 minuten de digitale rapportage van jouw drijfverenprofiel in je inbox.
Het beantwoorden van alle vragen duurt ongeveer 30 minuten.

In de rapportage worden jouw eerste drie drijfveren uitvoerig beschreven. Je leest hoe jij bij voorkeur te werk gaat wat jouw toegevoegde waarde is voor het team en de organisatie.  Verder staat beschreven hoe anderen jou het beste kunnen benaderen en wat jouw favoriete manier van competentie ontwikkeling is.

Er wordt uitvoerig beschreven wat jouw valkuilen zijn en waarmee je rekening moet houden in de samenwerking met anderen. Ook wordt jouw energiebalans weergegeven. Ofwel; wat kost mij veel energie en wat levert mij energie op.

Het heet drijfverenprofielen, omdat iedereen een eigen uitslag/kleur heeft. Iedereen is uniek in zijn eigen manier.

Waar kan Dirk nog meer
bij van dienst zijn?

Verandermanagement

Met jou bedrijf tijdig op veranderingen inspelen. Voorbereidt zijn.

Teamcoaching

Beter en efficiënter samenwerken als team. That's the goal!

Executive coaching

Persoonlijk meer willen bereiken maar nog niet gelukt?

Ondernemers coaching

Als bedrijf verder groeien, samen met je medewerkers.

Laten we eens kijken
wat we voor elkaar
kunnen betekenen.