Verandermanagement

In deze hectische economie is steeds vaker sprake van urgentie voor en vraag naar verandering. Wat gisteren nog succes bracht, brengt dat overmorgen niet meer.

Weinig leiders slagen erin om strategieontwikkeling goed ten uitvoer te brengen, omdat in veel gevallen realisme en kunde ontbreekt. Uit recent onderzoek van ‘The Economist’, blijkt dat 57% van de onderzochte bedrijven er de afgelopen drie jaar niet in slaagde strategische initiatieven efficiënt uit te voeren.

Alles wat je moet weten
over verandermanagement..

Een succesvolle strategische bedrijfsontwikkeling is geënt op verandermanagement dat is gebaseerd op een reële inschatting van de vertreksituatie. Bij de implementatie van veranderingen gaat vaak onnodig veel energie verloren door de weerstand tegen de verandering. Het veronderstelde commitment blijkt niet bij iedereen aanwezig te zijn omdat niet altijd gevraagd wordt of mensen de verandering wel willen. Uiteindelijk blijkt steeds weer dat wat er in de onderstroom gebeurt, bepalend is voor wat er in de bovenstroom plaatsvindt

Voor veel bedrijven uitgelezen kansen om in te spelen op deze nieuwe welvaart. Tegelijkertijd is het een grote opgave om wendbaar te zijn (en te blijven), snel te schakelen, zich aan te passen aan de economische omstandigheden en veranderingen te omarmen. Parameters wijzigen en er is steeds vaker behoefte aan urgente transitie, ontwikkeling en verbetering binnen bedrijven.

FAQ

Verandermanagement is de managementvorm die zich bezighoudt met veranderen van de structuur, cultuur en werkwijze binnen organisaties. Verandermanagement richt zich daarbij voornamelijk op het ‘hoe’ van veranderen.

Vooral menselijke factoren spelen een grote rol bij het behalen van de gewenste doelen. Drie factoren staan hierbij centraal: ‘snelheid van adoptie’ (hoe snel medewerkers aan boord worden gebracht), ‘uiteindelijk gebruik’ (hoeveel mensen de nieuwe werkwijze omarmen) en bekwaamheid’ (hoe effectief medewerkers zijn als ze eenmaal de overgang hebben gemaakt).

  1. Maak duidelijk dat verandering echt nodig is. …
  2. Betrek mensen bij het bedenken en maken van veranderingen. …
  3. Bereid jezelf voor op het moeten aanpassen van je plannen. …
  4. Daden zeggen meer dan woorden. …
  5. Je moet niet te snel willen.

Waar kan Dirk nog meer
bij van dienst zijn?

Drijfverenprofielen

Meer willen weten over jezelf? Leer jezelf beter kennen door middel van kleurenprofielen!

Teamcoaching

Beter en efficiënter samenwerken als team. That's the goal!

Executive coaching

Persoonlijk meer willen bereiken maar nog niet gelukt?

Ondernemers coaching

Als bedrijf verder groeien, samen met je medewerkers.

Laten we eens kijken
wat we voor elkaar
kunnen betekenen.