Adviseur sportverenigingen

De identiteit van elke club wordt bepaald door hoe het eraan toe gaat. Als bestuur kan het een ingewikkeld vraagstuk zijn om iedere vrijwilliger gemotiveerd en actief te houden in de richting van de gestelde doelen en ambities. Vaak lukt dat, maar ook al te vaak gaat dat mis. Mensen vallen soms over elkaar heen of besluiten hun ‘eigen ding’ te doen of stoppen met het doen van vrijwilligerswerkzaamheden. De neiging van veel clubbestuursleden is dan om vanuit hun verantwoordelijkheidsgevoel de taken en werkzaamheden zelf uit te gaan voeren onder het motto; alles voor de club!

Alles wat je moet weten
over 't advies aan sportverenigingen

Wat een sportvereniging nu is, is een overblijfsel uit het verleden

Wat als je tegen een specifiek organisatorisch probleem aan loopt of als je niet precies weet hoe je een functioneringsvraagstuk op kunt lossen? Voor een aantal zaken biedt de sportbond een oplossing. Vaak gaat het dan om algemene vragen.

Maar hoe functioneer jij zelf als bestuurder binnen de club en hoe zou je het willen? Indien je een specifieke vraag hebt over je eigen leiderschap en functioneren (of over dat van je mede bestuursleden), dan wordt het lastiger. Als KNVB consultant, kan ik jou en je gehele bestuur begeleiden in het terugbrengen (of optimaliseren) van flow. Inzet is werken aan de gewenste club cultuur.

Ingewikkeld? Nee, zeker niet. Wat het vraagt is zorgvuldigheid, aandacht en de bereidheid om dingen anders aan te pakken binnen de club. Inzicht in de wensen en behoeftes zorgt voor een specifieke aanpak, die dus per club verschilt.

Bekijk hier het interview wat door de KNVB is opgenomen en gebruikt voor het voorzitterscongres 2016. Hierin geef ik mijn visie op de toekomstbestendige voetbalclub…

Voor de KNVB kennisbijeenkomsten van 2017 heb ik door het hele land workshops verzorgd, waarin ik met bestuursleden mijn visie op effectief besturen heb gedeeld.

De rol van bestuurder wordt in een veranderende samenleving steeds uitdagender en complexer

De KNVB wil met de bestuurdersopleidingen ‘Besturen met impact’ op achttien locaties in het land bestuurders de mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen en hen met de juiste gereedschap de club nóg beter te organiseren. Enerzijds door je kennis en vaardigheden te vergroten en anderzijds door handreikingen te krijgen in de uitdaging waar jij voor staat. Deelnemers volgen het programma met mede bestuurders van andere verenigingen uit de omgeving, zodat zij elkaar verrijken en tegelijkertijd een netwerk opbouwen van bestuurders met passie. Als leercoach leid ik deze opleiding en neem de deelnemende bestuurders mee op hun ontwikkelreis binnen hun vereniging. 

Meer weten? https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/opleidingen

FAQ

Personal coaching is gericht op het verhogen van de persoonlijke effectiviteit en het bereiken van professionele doelstellingen. Personal coaching biedt hulp wanneer je zelf even niet meer weet hoe je vooruit moet komen, of wanneer wel wat handvatten kunt gebruiken. En dat kan over allerlei gebieden gaan.

Je kunt naar een coach gaan met een concreet probleem, zoals een dreigende burn-out. Maar ook als het meer om een wens gaat, kun je bij een coach terecht,’ zegt ze. ‘Bijvoorbeeld als je graag wat assertiever zou worden. Hoe concreter die wens is, hoe effectiever de coaching zal zijn.

Waar kan Dirk nog meer
bij van dienst zijn?

Drijfverenprofielen

Meer willen weten over jezelf? Leer jezelf beter kennen door middel van kleurenprofielen!

Verandermanagement

Met jou bedrijf tijdig op veranderingen inspelen. Voorbereidt zijn.

Ondernemers coaching

Als bedrijf verder groeien, samen met je medewerkers.

Teamcoaching

Beter en efficiënter samenwerken als team. That's the goal!

Laten we eens kijken
wat we voor elkaar
kunnen betekenen.