De 6 meest belangrijke leiderschap skills - Dirk Bader

Topiclist

De 6 meest belangrijke leiderschap skills

Als we kijken aar de verschillende leiderschapsstijlen (en dat zijn er nogal wat) dan zien we dat bij elke stijl van leidinggeven, een leider altijd over specifieke vaardigheden moet beschikken. Over welke leiderschap skills dat zijn, lopen de meningen uiteen. Ik zie het zo:

Een leider moet kunnen luisteren

Veel leiders zien zichzelf als kapitein van het schip en verwachten dat iedereen luistert en aanhaakt op de richting die de leider opgaat. Effectieve leiders zijn in staat om eerst te luisteren naar medewerkers en op basis daarvan de koers te bepalen. Hierdoor ontstaat draagvlak voor de koers en commitment op de doelen. Zonder oordeel luisteren is voor veel mensen haast niet te doen. Ga maar eens na hoe vaak jij ongevraagd een oordeel van een collega ontvangt bij iets wat je doet. Of andersom geformuleerd; hoe vaak geef jij ongevraagd jouw oordeel of mening?

Luister zonder oordeel

Luisteren zonder oordeel betekent volgens mij dat je je eigen mening even niet de show laat runnen. Het mag er wel zijn, maar in het luisteren naar de ander speelt het even geen rol. Hierdoor kan een oprechte dialoog ontstaan tussen mensen.

Zelfbewust zijn, is een van dé leiderschap skills

Ken jezelf. Een leider kan een ander niet leiden, wanneer hij/zij niet in staat is zichzelf te leiden. Dat betekent dat de leider de eigen sterktes en zwaktes goed kent en dat er controle is over emoties. Zoals ik het zie is die emotionele intelligentie onbetaalbaar. Alleen wanneer de leider een hoge mate van zelfbewustzijn bezit, kan authentiek leiderschap zich manifesteren.

Kunnen spreken in het openbaar is een must

Voor groepen mensen een visie kunnen verwoorden is van cruciaal belang voor de leider. Wanneer een leider niet goed is in het spreken in het openbaar of zich daarbij niet comfortabel voelt, vertraagt dit in veel gevallen de groei van een organisatie ten opzichte van andere organisaties. Het makkelijk onder woorden kunnen brengen van de toekomstige richting en doelen van de organisatie leidt ertoe dat medewerkers een krachtige leider zien, die weet wat hij/zij voor ogen heeft. Dat schept vertrouwen en bereidheid om te volgen.

Een leider weet de juiste mensen aan te trekken

Voor elke organisatie is het succes afhankelijk van de mensen die er werkzaam zijn. De leider zal moeten leren hoe de juiste mensen met de juiste talenten en competenties aan te trekken. Dat dit niet zo gemakkelijk is, blijkt uit de vele gesprekken die ik hierover voer met leidinggevenden. Daarvoor zijn hulpmiddelen die kunnen worden ingezet. Bovenal zal het aankomen op een ontwikkelde ‘antenne voor succes’ van de leider. Deze antenne prikt door de woorden heen van een nieuwkomer en maakt de ware aard zichtbaar. Ingewikkeld? Nee, zoals ik dat zie niet. Het begint heel eenvoudig door het stellen van de juiste vragen die gericht zijn op wat mensen beweegt.

Effectief Timemanagement

Veel leiders maken veel uren per week. Dit kan alleen effectief zijn, wanneer bewuste keuzes worden gemaakt in relatie tot de tijd die beschikbaar is. Naar mijn mening gaat het daarbij vooral om grip te houden op tijd. Hierdoor wordt regie gehouden op het werk.

In beginsel vraagt dit iets anders in houding en gedrag. Waar liggen de grenzen, waartegen zeg ik ja en waartegen zeg ik nee? Het is voor veel leiders dus geen kwestie van het managen van tijd, maar van het managen van zichzelf.

Forecasten van financiële zaken

Om dit te kunnen doen, zal de leider rationeel ingesteld moeten zijn. Veel leiders zijn dat niet altijd en ook niet wanneer het hier om gaat. Zij maken vaak impulsieve lange termijn beslissingen gebaseerd op de huidige balanspositie. In plaats daarvan zijn effectieve leiders in staat om een financiële lange termijn planning te maken. Dit geeft meer buffer voor onvoorziene omstandigheden. Soms is het verstandiger om wat meer tijd te nemen voor besluiten, dan te blijven voldoen aan het beeld wat anderen hebben over de leider, namelijk iemand die snel en ‘los uit de heup’ besluiten neemt.

Leiderschapscursus

Uiteraard zijn er nog meer vaardigheden waaraan de leider zal moeten voldoen om succesvol te zijn, zoals het managen van projecten, het kunnen motiveren van mensen aanpassingsvermogen.
Ook leiderschap skills zijn te ontwikkelen, ook al denken veel mensen van niet. Mijn leiderschapscursus gaat verder dan leiderschap skills aanleren. Naast het verkrijgen van tools om prestaties te vergroten, maak je een verdieping bij jezelf waardoor je breder kunt kijken dan alleen je rol als leidinggevende en leer je om sturing te geven aan veranderprocessen. Wil je hier meer over weten? Stuur mij dan een e-mail. Dan ontvang je vrijblijvende informatie.