Topiclist

Personeelsverloop en de rol van leiderschap

Hoewel er bij personeelsverloop sprake kan zijn van zowel gewenst als ongewenst verloop, zorgt het bij de meeste ondernemers voornamelijk voor kopzorgen. Want vind in tijden van een krappe arbeidsmarkt maar eens kwalitatief goed personeel. Veel organisaties koppelen het personeelsverloop aan gezondheid van de medewerkers. In dat kader wordt er veel gefaciliteerd. Medewerkers kunnen mindfullness trainingen, yogalessen en allerlei andere anti-stress workshops volgen. Het aanbod is groot. Zoals ik het zie goed bedoelt, maar vaak een kwestie van pleisters plakken. Het personeelsverloop wordt veelal niet echt opgelost.

Redenen van vertrek

De voornaamste redenen voor personeel om hun werkgever te verlaten:

  1. Tevredenheid over de huidige werkgever
  2. De huidige functie voldoet niet meer aan de wensen
  3. De hoogte van het salaris
  4. Onprettige werksfeer of de werkvloer
  5. Persoonlijke oorzaken
  6. Gebrek aan de juiste coaching en feedback
  7. Betrokkenheid

Valkuilen werkgevers

Allereerst zal de klassieke valkuil (aandacht richten op de intrinsieke gezondheid) moeten worden erkent. Ik begrijp wel waarom organisaties voor deze aanpak kiezen overigens. Sturen op welzijn van medewerkers lijkt de maximale inspanning die een werkgever kan doen. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid bij de medewerker neergelegd. In rechtgeaarde organisaties is dat het maximaal haalbare. Dichter bij de medewerker willen veel organisaties eigenlijk niet komen. En met alle privacywetgeving vandaag de dag, is dat misschien ook wel het hoogst haalbare.

Leiderschap als bindmiddel

Hoe dan wel? Een hoog personeelsverloop kan positief worden beïnvloed door de link te leggen naar leiderschap. Uit diverse onderzoeken blijkt dat organisaties daardoor in staat zijn om medewerkers duurzaam aan zich te binden en zitten zij lekkerder in hun vel. Het kan dus wel!

Om personeelsverloop te voorkomen heeft elke organisatie meer invloed dan wordt verondersteld. Want als de blik naar binnen wordt gezet en wordt gericht op het aanwezige leiderschap, kan direct worden gestuurd op het welbevinden van medewerkers. Maar de blik naar binnen richten, levert vaak ongemak op en maakt vaak incompetente leidinggevenden zichtbaar. Die incompetentie komt tot uiting in zelfoverschatting van de manager, willekeur en eenzijdige communicatie. Een giftige cocktail die medewerkers in alle gevallen stress oplevert, wat uiteindelijk kan leiden tot ernstige burn-out klachten.

Medewerkers willen gehoord worden en zich betrokken voelen bij de organisatie. Bovendien worden mensen gelukkig wanneer zij hun competenties ten volle kunnen inzetten. Feedback, prima, maar wel gebaseerd op feiten en beoordeeld worden op objectieve criteria. Zaken die voor de hand lijken te liggen en zo normaal lijken. Toch kom ik in veel organisaties waar dit niet de modus operandi is. Met alle gevolgen van dien voor het personeelsverloop.

Het leiderschap in organisaties is bepalend voor het welbevinden van medewerkers. Aandacht voor leiderschapsontwikkeling is daarom cruciaal; in elke organisatie. Vraagstukken zoals het begrijpen van de sentimenten die leven, weten hoe medewerkers te waarderen en bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, zouden (zoals ik het zie) voor alle leidinggevenden kerncompetenties moeten zijn. Wanneer dat wordt begrepen en er actief op wordt gestuurd, heeft dit direct een positieve invloed op het personeelsverloop.

Wil jij meer inzichten in wat voor soort leider jij nu precies bent? Doe dan de leiderschapstest en ontdek waar jouw valkuilen en kansen liggen!