dienend leiderschap

Topiclist

Wat is dienend leiderschap?

Dienend leiderschap is een leiderschapsstijl die steeds relevanter wordt in organisaties over de gehele wereld. De kern van deze stijl van leiderschap is het dienen van anderen, in plaats van dat de leider zichzelf centraal stelt. Het is een filosofie waarbij de leider zich inzet voor het welzijn van de medewerkers. Waarom is dienend leiderschap zo belangrijk aan het worden?

Wat is dienend leiderschap?

Het is een leiderschapsstijl waarbij de leider zich volledig richt op de ander. Daarbij stelt de leider zich gelijkwaardig op. Wanneer die betekenis aan dienend leiderschap wordt gegeven, komt het als oprecht over bij mensen. Door deze opstelling wordt een omgeving gecreëerd van veiligheid en vertrouwen. Iedereen kan daardoor tot bloei komen en mensen zijn bereid om voortdurend het beste van zichzelf te laten zien, zowel persoonlijk als professioneel.

Dienend leiderschap is gebaseerd op een aantal principes, zoals empathie, respect, gelijkwaardigheid en dienstbaarheid. De leider snapt dat de rol die wordt vervuld niet is om te domineren over anderen, maar om anderen te ondersteunen en faciliteren waar mogelijk. De leider zorgt ervoor dat alle middelen beschikbaar zijn die nodig zijn voor individuele groei en ontwikkeling.

In de praktijk kom ik dat nog wel eens anders tegen. In een van mijn eerdere blogs ben ik dieper ingegaan op de vraag waarom mensen leider worden. Maar al te vaak zie ik dat leiders het eigen belang vooropstellen en verblindt zijn door succes en status. Een recent voorbeeld daarvan las ik afgelopen week over de voormalig ING-topman Hamers die zichzelf en twee andere bestuurders een loonsverhoging heeft toebedeeld van 50%.

Waarom is dienend leiderschap belangrijk?

Dienend leiderschap heeft een zeer positief effect op mens en organisatie. In de eerste plaats omdat het een omgeving van veiligheid creëert. Wanneer mensen zich veilig voelen, spreken zij zich sneller uit en ontstaan er meer en betere creatieve ideeën.

Bovendien geeft de dienende leider blijk van het feit dat hij/zij zich over mensen bekommerd en zich inzet voor het welzijn van mensen. Met name deze twee aspecten zorgen ervoor dat mensen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Een logisch gevolg daarvan is dat betrokkenheid en inzet toenemen.

In haar boek Dienend Leiderschap zet spreker en auteur Inge Nuijten uiteen hoe dienend leiderschap kan leiden tot hogere productiviteit, betere samenwerking en meer innovaties binnen organisaties. Fascinerend om te lezen, want de link tussen dienend leiderschap en hogere productiviteit wordt niet snel gelegd, maar is wel een twee-eenheid.

Hoe kan dienend leiderschap worden toegepast?

Dat kan op verschillende manieren;

  1. Bouw aan relaties met medewerkers. Neem de tijd om te luisteren naar hun zorgen en ideeën. Zorg ervoor dat zij zich gehoord voelen.
  2. Draag bij en faciliteer groei voor medewerkers. Geef hen de middelen en het vertrouwen om hun werk goed te doen. Blijf betrokken bij wat ze doen, moedig ze aan en erken hun kwaliteiten die ze gebruiken.
  3. Weet wat er speelt op hun werkvloer en bespreek de knelpunten en obstakels die ze tegenkomen en probeer daar iets aan te doen. Blijf werken aan partnership.
  4. Biedt kansen om te leren en ontwikkelen. Leg daarbij het accent op wat ze al goed kunnen en stimuleer medewerkers om daarin door te groeien, zodat zij een expert rol kunnen gaan vervullen.
  5. Wees zelf het rolmodel. Dienend leiderschap begint altijd bij jezelf. Wees empathisch, respectvol en dienstbaar.

 

Benieuwd welk leiderschapsprofiel jij hebt? Doe dan de leiderschapstest en ontdek waar jou sterktes en zwaktes liggen. Wil je liever gericht aan de slag gaan met jouw leiderschapskwaliteiten? Ik biedt ook leiderschapstrainingen aan waarbij we aan specifieke onderdelen kunnen gaan werken!