waarom worden mensen leider

Topiclist

Waarom worden mensen leider?

Uiteenlopende motieven

‘Waarom worden mensen leider?’ Deze vraag houdt mij al enige tijd bezig. In het werk wat ik doe kom ik dagelijks leiders tegen en regelmatig stel ik die vraag dan ook. De antwoorden zijn zeer uiteenlopend. ‘ Ik ben er toevallig ingerold’ of ‘ Ik ben na stagetijd hier maar gebleven’. Een veel gehoord ander antwoord is ‘Ik vind het heel erg leuk werk’ maar ook ‘Ik verdien er mijn boterham mee’.

Een enkeling die antwoordt dat de job bijdraagt aan de persoonlijke ambitie of dat het leidinggeven beroering veroorzaakt. Je merkt al, de echte bottom-line wordt niet vaak uitgesproken.

Persoonlijk belang of groepsbelang?

Mijn veronderstelling is dan ook dat veel leiders een leidinggevende positie vervullen om er zelf beter van te worden. Een heerlijke veronderstelling, die zeker niet altijd opgaat. Met er zelf beter van worden is natuurlijk helemaal niets mis mee. Alleen, wanneer iemand de persoonlijke belangen zwaarder laat wegen dan de organisatiebelangen, dan is die relatie gedoemd te mislukken vroeg of laat. Er 100% zelf beter van worden is het dus niet. Maar wat dan wel? Volgens mij heeft het ook te maken met de intrinsieke bereidheid om bij te dragen aan het laten groeien van het grotere geheel. Uuh het wat? Ja, het grotere geheel of wel bijdragen aan de organisatie waaraan de leider leiding geeft.

Verbinding maken

Als een leider bereid is om de verbinding te maken vanuit zijn eigen waarden en ambities met die van de organisatie, dan is de kans heel groot dat de leider volgers krijgt. Want een leider bestaat bij de gratie van zijn volgers. Zonder volgers heeft een leider een behoorlijk leiderschapsprobleem. En wanneer gaan mensen iemand volgen? Ga jezelf eens na wanneer jij besluit iemand te volgen op social media?

Vanuit leiderschapsperspectief dient een leider aan een aantal criteria te voldoen, namelijk; de leider moet van mensen houden, dient een visie te hebben en dient die met passie te verkondigen en uit te dragen. Daarnaast dient de leider een uitstekende communicator te zijn en niet geheel onbelangrijk dient hij/zij een motivator te zijn.

Waarom mensen leider worden

‘Waarom worden mensen leider?‘, is eigenlijk niet de juiste vraag. De vraag die beter gesteld kan worden, is: ‘Wat maakt dat iemand een goede leider is?’ Want een goede leider leidt niet, die wordt gevolgd… Een coach kan je daarbij helpen. Helpen door inzichten te geven in je leiderschapsprofiel. Een leiderschapsprofielentest geeft je inzicht in jouw leiderschapsvorm en welke kansen en valkuilen er bij die vorm hoort. Daardoor kan je ageren op situaties waar je mogelijk in terecht kan komen.

Ben jij benieuwd naar jouw leiderschapsprofiel? Doe dan een persoonlijke leiderschapsprofielentest. Samen kijken wij naar jou persoonlijk motieven, sterktes, zwaktes en het groeipotentieel!