verschil leiderschap persoonlijk leiderschap

Topiclist

Het verschil tussen leiderschap en persoonlijk leiderschap

Wat is het verschil tussen leiderschap en persoonlijk leiderschap? Die vraag kreeg ik onlangs. Mooie vraag! Natuurlijk is er verschil maar tegelijkertijd ligt het toch in elkaars verlengde. Want; werken aan je leiderschaps-skills is toch hetzelfde, zou je denken? Het antwoord is niet eenduidig. Ik leg het je uit.

Leiderschap

Om een duidelijk beeld te schetsen is het van belang dat leiderschap en persoonlijk leiderschap uit elkaar getrokken worden. Leiderschap gaat over het in staat zijn om anderen te beïnvloeden. Macht en leiderschap liggen dicht bij elkaar. In elke organisatie is macht aanwezig om dingen voor elkaar te krijgen. Soms heel directief, soms subtiel aanwezig. Deze vorm van leiderschap wordt ook wel doelgerichte macht genoemd. Macht wordt in die gevallen gebruikt om de productie op gang te houden.

Een andere (indirecte) vorm van leiderschap die ook altijd aanwezig is, wordt de transactionele vorm van leiderschap genoemd. Daarbij gaat het om een ruilrelatie tussen de leider en de volgers. De leider vraagt aan anderen om iets te doen en geeft daar iets voor terug; loon! Het teruggeven kan ook bestaan uit bijvoorbeeld het bieden van steun of zekerheid of het geven van beloftes. De kern van deze leiderschapsvorm is de transactie van het wederzijds belang. Zolang dat gediend blijft, werkt het systeem van leider en volgers prima.

Wat is persoonlijk leiderschap?

Hierbij gaat het om zelfsturing. Deze zelfsturing dient altijd het realiseren van persoonlijke doelen door gebruik te maken van de eigen talenten en kwaliteiten. Soms wordt dit je ‘drive’ genoemd. In het ontwikkelen van je persoonlijk leiderschap is het van belang dat de eigen valkuilen inzichtelijk zijn. Ook die behoren tot je persoonlijkheid.

Zelfsturing is dus waar het hier om gaat. Maar wat betekend dat dan? Zoals ik het zie betekent dit dat je in staat zult moeten zijn om te sturen op de emoties, gevoelens en gedachten, ten gunste van het bereiken van je persoonlijke doelen. Effectieve zelfsturing stelt je in staat om dit in je voordeel te richten en actief toe te passen in je leven. En daar zit hem vaak de lastigheid, want hoe kun je oude patronen loslaten om nieuwe toe te passen?

Ingewikkeld is dat niet, maar kan vaak enorm lastig zijn. Daarom kan het volgen van een training persoonlijk leiderschap uitkomst bieden. Hulp van een buitenstaander is vaak zeer effectief omdat je gespiegeld wordt en er nieuwe keuzemogelijkheden voor je zichtbaar worden.