jouw ene ding

Topiclist

Wat is jouw ene ding?

Pieter

Een verhaal over ‘jouw ene ding’. Vorige week kwam ik op straat een oud klasgenoot van de basisschool tegen. Dat was wel heel lang geleden dat we elkaar gesproken hadden. Hoewel we in die tijd dikke vrienden waren, is door de jaren heen het contact compleet verloren gegaan. Daardoor hadden we op dat moment veel te bespreken met elkaar. Pieter vroeg me wat ik doe in het dagelijks leven en vertelde hem daarover. Ik stelde de wedervraag en zag aan hem dat hij wat ongemakkelijk werd. Hij zei me dat hij sinds 8 maanden werkloos thuis zit. Na een lange carrière in de beveiligingssector had hij 10 jaar geleden de overstap gemaakt naar de logistieke sector. Tussen hem en zijn directie boterde het al tijden niet, wat heeft geleid tot ontslag. ‘Ja Dirk, en nu ben ik op zoek naar een nieuwe baan als logistiek medewerker en dat is verdraaide moeilijk in deze tijd.’

Je passie volgen

Ik vroeg hem naar zijn kwaliteiten en naar ‘zijn ene ding’ waarin hij uitblinkt. Pieter keek me wat verward aan, want ja, zo antwoordde hij, daar heb ik eigenlijk nog niet zo specifiek over nagedacht. Misschien wordt het daarvoor tijd zei ik, want iedereen heeft die ene kwaliteit, die je kunt omzetten in werk.

Bijna dagelijks spreek ik mensen die geen idee hebben waarom ze doen wat ze doen, behalve dan dat het inkomen genereert. Op zichzelf niets mis met die gedachte, want bij iedereen zal de schoorsteen moeten roken. Maar op sommige momenten in je leven zul je misschien zodanig geconfronteerd worden met jezelf, dat je naar jouw ene ding op zoek zult moeten gaan; jouw kwaliteit en jouw passie voor iets.

Perspectief creëren

Volgens mij ligt het persoonlijk succes van mensen vooral verscholen in de focus daarop hebben. Hierdoor kun je jezelf namelijk steeds weer opnieuw perspectief bieden en dat geeft in veel gevallen ruimte en rust in het hoofd. Het goede nieuws is dat iedereen dat ene ding bezit; voor mij is dat bijdragen aan bewustwording, voor anderen is het lesgeven, voor weer anderen is het leidinggeven en ga zo maar door. Dat ene ding is je eigen, unieke pad dat je bewandelt, waardoor je meerwaarde creëert. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Er zijn vele specialisaties, maar er is er maar één echt van jou! En die specialisatie is het pad dat je loopt. Of je het nou door hebt of niet. De vraag die mij met enige regelmaat wordt gesteld is hoe je het eigen specialisme ontdekt? Dat is natuurlijk voor iedereen anders, maar door de tijd heel is mij heel duidelijk geworden dat het pad van zelfbewustzijn en transformatie, altijd eerst naar binnen loopt.

Van invinden naar uitvinden

De blik naar binnen; wat bezit ik, welke tools heb ik en gebruik en wat wil ik heel graag? Dit onderzoek leidt dan vanzelf naar het zichtbaar worden van tools die je wél hebt, maar nog niet gebruikt. Vergelijkbaar met een timmerman die (vanwege drukte) telkens de meest voor de hand liggende gereedschappen gebruikt en niet de tijd neemt om te kijken wat hij nog meer in zijn kist heeft zitten, wat het werken mogelijk veel gemakkelijker maakt of waarmee hij mooiere dingen maakt. Op het moment dat het pad naar binnen heeft geleid tot een aantal verhelderingen, is de volgende stap de weg naar buiten, met de nieuwe gereedschappen in de hand. Want de weg naar binnen voert ook altijd weer naar buiten…Deze wetmatigheid heeft er in mijn geval voor gezorgd dat ik in mijn dagelijks leven doe wat ik nu doe.

In je kracht komen te staan

Specialisatie van de markt, waarbij iedereen in verbinding zijn/haar ene ding doet, is een onontkoombare maatschappelijke beweging. We zullen onszelf hierop moeten voorbereiden, of we nou willen of niet. Oude gedachten of gewoonten werken daarbij niet meer; we leven in een compleet andere tijd! Steeds meer mensen komen voor de persoonlijke keuze te staan om voor het eigen, ene ding te gaan. Daarvoor gaan werkt bekrachtigend, al het andere is meer van hetzelfde en is in veel gevallen onbestendig voor de toekomst. Sta je in je kracht, dan kun je gemakkelijk de keuzes maken die zich aandienen. Bovendien lost dualiteit tussen werk en privé op, want je kiest alleen nog maar waar je goed in bent, ook in je vrije tijd. Feitelijk een verhaal over persoonlijk leiderschap nemen en vasthouden.

Terug naar Pieter. Die zei me dat zijn ene ding niet ligt in de beveiliging of logistiek. ‘Mijn ene ding ligt in het werken met mensen Dirk, iets betekenen voor de medemens…’ Ik zag dat hij heel even in gedachten wegzonk en in contact kwam met zijn eigen ene ding….We gaven elkaar een stevige handdruk, hij bedankte me voor het gesprek en gingen ieder weer ons eigen weg….zoals we al jaren doen sinds de basisschool…