Topiclist

Teamvertrouwen

Afgelopen week had ik een kick-off voor een teamtraject voor een team, bestaande uit 19 toegewijde mensen. Zij zijn door de jaren heen ’toevallig’ bij elkaar gebracht en van hen wordt verwacht dat ze uitstekend met elkaar samenwerken. En dat doen ze ook. Ze zijn loyaal aan het bedrijf en aan elkaar, gemotiveerd en gaan er elke dag weer voor. En toch heeft de manager van het team behoefte aan een ontwikkeltraject, waarbij de teamleden elkaar beter leren kennen, er meer onderling vertrouwen ontstaat en knelpunten op een volwassen manier worden besproken met elkaar. Ofwel; van goed naar beter!

In de voorgesprekken die ik voerde met de manager, stelde hij mij de vraag waarom ik denk dat teamleden van nature niet alles wat ze in zich hebben, ook daadwerkelijk inzetten in hun werk, zelf als dat leidt tot een stagnatie van de persoonlijke doorontwikkeling. Mijn ervaring met het werken met teams leert dat je van één ding zeker kunt zijn bij de ontwikkeling van een team; gedoe komt er toch! In de basis ontstaat dat eigenlijk al vanaf het moment dat teamleden elkaar leren kennen. Er gebeurd van alles, vooral onder water. Dit is te vergelijken met een ijsberg; het meeste ervan is niet zichtbaar, maar het is er wel.
Vanuit teamdynamiek gezien, vertaalt zich dit door in de afwezigheid van het onderlinge vertrouwen. Dit is een van de belangrijkste disfuncties van een team en kan zich uiten op verschillende manieren; mond houden tijdens vergaderingen, oppervlakkige gesprekken voeren met elkaar. Maar de afwezigheid van vertrouwen uit zich vaak ook door elkaar te laten wegkomen met het niet nakomen van afspraken en het maken van cynische opmerkingen.
Vertrouwen is hét fundament voor een goed functionerend team. Is tegelijkertijd ook wel lastig, want hoe maak je vertrouwen zichtbaar en objectief bespreekbaar?
Er zijn goede tools voor beschikbaar. Een ervan gebruik ikzelf erg veel en blijkt telkens weer zeer doeltreffend te zijn; een persoonlijk waardenprofiel. Hiermee worden persoonlijke drijfveren zichtbaar en ook de weerstanden die iemand heeft op gedrag van anderen. Zeer waardevolle persoonlijke informatie, die nog veel meer waarde genereert als deze worden gedeeld met elkaar binnen het team. Inzichten, begrip en meer respect voor elkaar en voor elkaars gedrag, zorgen voor een krachtige samenwerking en dus een krachtig team.

Terug naar de kick-off; ik sloot mijn presentatie af met iets te delen over mezelf. ‘Ik werk graag met gemotiveerde mensen, die bereid zijn de beweging voorwaarts te brengen, in het belang van het team en de teamdoelstellingen. En als er een teamlid is die niet gemotiveerd is om deel te nemen, om welke reden dan ook, dan is dit helemaal ok’. Ik gaf aan dat ik dat dan wel graag wil weten, waardoor we elkaars tijd niet gaan verspillen. Oeff….die kwam binnen bij de teamleden, maar gezien de voorgeschiedenis van dit team, wel helemaal terecht geadresseerd.
Één teamlid kwam naderhand naar me toe en zei me dat ze geen vertrouwen had in haar teamleden en niet wilde dat anderen inzicht kregen in haar waardenprofiel. ‘Dat is je goed recht’ zei ik haar en dan gaan we dat ook niet doen. Vervolgens vroeg ik haar om na te denken over wat dit zegt over haar eigen verbondenheid aan het team? Wat is de impact hiervan voor je collega’s en wat doet het met jezelf? We spraken nog even kort verder en uiteindelijk zei ze me; ‘Dirk, ik zie in dat ik iets te overwinnen heb bij mezelf en dat 100% gecommitteerd deelnemen aan dit traject wellicht gaat zorgen voor een andere levenshouding, waarna ik al zo lang op zoek ben…’ Wow….wat een ommezwaai en wat een inzicht. Zeer tevreden sloten we ons gesprek af en zei haar dat ik enorm uitzie naar de start van dit traject, inclusief haar deelname…vanuit vol vertrouwen…