talentontwikkeling

Topiclist

Talentontwikkeling; zinvol of niet?

Binnen organisaties (groot en klein) doet zich momenteel een boeiende ontwikkeling voor op het gebied van talentontwikkeling en competentiemanagement. Veel ondernemers en leidinggevenden in organisaties weten namelijk dat er anders zal moeten worden samengewerkt om te kunnen blijven inspelen op de veranderende vraag, markt en samenleving. Doelend op flexibiliteit, het groeiende personeelsverloop en de wens naar doorontwikkeling.

Hoe haal je het beste uit jezelf of uit je organisatie?

Die vraag krijg ik steeds vaker te horen en houdt steeds meer mensen bezig. We hebben het over competentiemanagement. Iets waarvoor gedurende de afgelopen decennia wel aandacht was binnen de meeste organisaties, maar talentontwikkeling was niet ‘on top of mind’. strategische keuzes werden er nauwelijks op gemaakt. Simpelweg omdat het veel organisaties voor de wind ging en medewerkers die lang verbonden waren, niet van plan waren te veranderen van baan. Er was immers werk voldoende binnen de organisatie en zolang iedereen tevreden was over de resultaten, gaan we gewoon door met wat we aan het doen zijn. Dat was de gedachte van velen. Prima instelling, waardoor veel bedrijven groot zijn geworden.

Steeds meer ruimte voor talentontwikkeling

Uit onderzoek van Berenschot blijkt namelijk dat door 70% van de onderzochte organisaties talentgericht wordt gestuurd. Dat betekent dat steeds meer strategische keuzes worden gemaakt, in samenhang met het aanwezige talent wat medewerkers bezitten. Uit dat zelfde onderzoek blijkt dat 90% van de onderzochte organisaties ruimte ziet voor talentontwikkeling. Daaruit kan worden geconcludeerd dat steeds meer organisaties kiezen voor het inzichtelijk hebben van de talenten en competenties van medewerkers om hen te binden voor de langere termijn. Dit brengt meer wendbaarheid met zich mee en organisaties die snel kunnen inspelen op veranderingen zijn in het voordeel en het meest succesvol.

Nieuwe generaties op de arbeidsmarkt

De millennials. In een van mijn eerdere blogs ben ik ingegaan op hoe zij in de wereld staan en wat hun behoeftes zijn. Eén van de belangrijkste job kenmerken voor een millennial is de mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling binnen de job. Het zich kunnen ontplooien en het kunnen groeien in verantwoordelijkheid. Oude bedrijfsstrategieën zijn vaak gebaseerd op het bijschaven van de medewerkers; als een vaardigheid niet goed genoeg wordt beheerst, wordt er bijgeschoold. De jongste generatie gaat uit van de eigen kracht en kwaliteiten en heeft de voorkeur hierin ondersteund te worden, om succesvol te worden in de job. De focus wordt gelegd op wat iemand van nature al goed kan. Dat werkt veel meer bekrachtigd dan het vertrekpunt te kiezen van wat iemand nog niet zo goed kan en vervolgens gaan bijschaven.

Effectief competentiemanagement

Competentiemanagement heeft vaak bij oudere medewerkers tot gevolg dat zij opeens meer over zichzelf te weten komen als dat ze al wisten en hervinden zichzelf in de meeste gevallen. Ook omdat de ontwikkelde vakkennis en ervaring op een andere manier kan worden toegepast. Nieuwe mogelijkheden dienen zich aan en ook zij staan daarmee voor nieuwe uitdagingen….

Effectief competentiemanagement zorgt voor een goede flow in een team of organisatie en bovendien voor meer enthousiasme en meer werkplezier. Mensen komen meer in hun authentieke kracht. Krachtige medewerkers, zorgt voor krachtige organisaties….

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen; bijvoorbeeld op het gebied van teamcoaching? Neem vrijblijvend contact met me op via info@dirkbader.nl.

Ken jij leidinggevenden of organisaties die bezig zijn met talentontwikkeling of competentiemanagement waarvoor mijn artikel interessant is? Stuur het gerust door, of deel het via social media, hartelijk dank.