Topiclist

Succesvol zijn? Gebruik vooral niet je intelligentie…

Is je instelling belangrijker dan intelligentie? Nee natuurlijk niet, intelligentie is het belangrijkste zul je misschien als eerste antwoord geneigd zijn te geven. In veel gevallen is dat ook zo, maar psychologische studies tonen aan dat het tegendeel steeds meer waarheid lijkt te worden.

Psycholoog Carol Dweck van Stanford University toont in haar nieuwste onderzoek namelijk aan dat je instelling (houding) een belangrijkere voorspeller is van succes dan je IQ.

Velen van ons zijn opgevoed vanuit de gedachte: ga studeren, want dat maakt je slimmer en zorgt ervoor dat je meer weet dan een ander. Gezonde gedachte lijkt me. En hoewel het er voor mijzelf niet van gekomen is, omdat ik te weinig geduld had met mezelf, heb ik er geen spijt van niet gestudeerd te hebben. Sommige mensen noemen dat self-made en ik weet uit ervaring dat je met de juiste houding best ver kunt komen in het leven. Voorwaarde is wel dat je de mindset bezit van persoonlijke groei en ontwikkeling. Ofwel; bereid zijn om verder te denken dan wat je nu doet en kunt. Ik noem dat een flexibele mindset. Zonder dat, wordt self-made succesvol zijn lastig. Maar hoe zit het dan met IQ? Is dat dan niet belangrijk? Ja, natuurlijk wel, echter steeds meer organisaties zijn gefocusd op talentontwikkeling van hun medewerkers. En dat heeft volgens mij niet zo veel met intelligentie te maken, behalve dan dat je moet begrijpen dat dit een steeds belangrijker factor wordt. Uit recent onderzoek van Berenschot (www.berenschot.nl), blijkt dat ruim 60% van de Nederlandse bedrijven aangeeft aandacht te hebben voor talentontwikkeling en 90% daarvan zegt dat er ruimte is voor verbetering. Die verbeterslagen kunnen uitsluitend worden gemaakt, wanneer de flexibele mindset dit toelaat. Want persoonlijk groeien betekend in de praktijk vaak uit de comfort-zone stappen en in het ongemak terecht komen.

Een flexibele mindset is hiervoor dus een vereiste. Met enige regelmaat kom ik mensen tegen in mijn dagelijks werk die deze mindset niet (of te kort) bezitten, ofwel een gefixeerde mindset hebben. Je gelooft dan dat je bent wie je bent en dat je niet kunt veranderen. Lastig, wanneer de organisatie waarbinnen je werkt, een nieuwe richting op beweegt, die jij nog niet kent. En steeds meer organisaties gaan een nieuwe richting op, o.a. vanuit de dringende noodzaak om de concurrentiepositie te verbeteren. Een gefixeerde mindset kan dus snel leiden tot spanningen en knelpunten. Bovendien is een gefixceerde mindset lastig voor mensen die met tegenslagen worden geconfronteerd of wanneer uitdagingen moeten worden aangegaan. Wie een flexibele mindset heeft, gelooft dat hij zichzelf kan verbeteren door zich in te spannen. Deze mensen presteren volgens mij beter dan degenen met een gefixeerde mindset, zelfs als ze een lager IQ hebben. Dat komt doordat ze de uitdaging omarmen en het zien als een kans om iets nieuws te leren. En die houding draagt bij aan de continuïteit van de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn.

Terug naar het onderzoek van Dweck. Volgens haar hangt succes in het leven af van hoe je omgaat met falen. Ze omschrijft de benadering van mensen met een flexibele mindset als volgt: “Falen is informatie. We noemen het falen maar je kunt het ook opvatten als: dit werkte niet en ik wil dit probleem oplossen dus ik probeer iets anders.”

Op deze manier in het leven staan en je job invulling geven is niet voor iedereen weggelegd, maar is wel aan te leren. Hoe flexibel is jouw mindset?

Reageren? Doe dat hieronder…