profile dynamics

Topiclist

Profile Dynamics: drie redenen om drijfverenprofielen in te zetten

Hoe kunnen de teamprestaties verbeterd worden? Die vraag krijg ik regelmatig van leidinggevenden die zelf (met alle goede intenties) al veel geprobeerd hebben om te teamprestaties te vergroten. Primair gaat het daarbij om het inzicht van de teamleden dat ander gedrag leidt tot andere (betere) prestaties. Daarbij speelt de vraag: ‘wie ben ik binnen het team en wat draag ik bij?’ Om dat bewustzijn te vergroten is het Profile Dynamics drijfveren profiel een uitermate geschikt instrument.

Wat zijn drijfverenprofielen

Een drijfverenprofiel is gedragsanalyse die aan de hand van het invullen van een online vragenlijst op persoonlijk niveau wordt gegenereerd. Het is een methode die is ontwikkeld op basis van een wetenschappelijk model, wat het een zeer betrouwbaar en valide instrument maakt. Het helpt mensen te ontdekken wat hen drijft. Bovendien wordt zichtbaar waarvan energie wordt verkregen en waar energie door verloren gaat, in de context van werk. Het laat zien wat voorkeuren zijn op bijvoorbeeld het gebied van functie en taken. Er worden 7 drijfveren zichtbaar, waarvan er altijd 1 dominant is.

Wat maakt een drijfverenprofiel zichtbaar

Die 7 drijfveren bestaan uit 7 verschillende Profile Dynamics kleuren, die allemaal eigen gedragskenmerken hebben wat daaraan gekoppeld is. Gedrag wat behoort bij de meest dominante drijfveer, wordt dagelijks zichtbaar in gedrag en houding en aanpak. Ik noem dat voorkeursgedrag.

Inzicht in de eigen drijfveren biedt in de meeste gevallen handvatten om ander gedrag in te zetten. Dat kan situationeel ander gedrag zijn, maar ook structureel ander gedrag, om mee te gaan in bijvoorbeeld de collectieve teamambities.

De drijfveren worden uitgebreid beschreven in een drijfveren analyse. De do’s & dont’s worden behandeld en ook de vlakuilen en allergieën worden duidelijk omschreven en uitgelegd. Een beschrijving van de energiebalans maakt dat er een helder beeld ontstaat in het persoonlijke energiesysteem. De Profile Dynamics test geeft een compleet beeld van wat mensen ten diepste drijft en hoe daarop zelf invloed uitgeoefend kan worden. Zowel persoonlijk of zakelijk.

Waarom is het in kaart brengen van drijfveren op teamniveau waardevol?

Met name het kunnen beïnvloeden van het eigen gedrag, is essentieel. Zoals ik het zie gaat er niemand over andermans gedrag. De enige die over jouw gedrag gaat, ben je zelf. Vanuit die gedachte heb ik de afgelopen jaren veel ervaring met het begeleiden van mensen in hun functioneren binnen teams.

Samenwerken en collectieve doelen realiseren gaat niet vanzelf. Hoe kunnen de radertjes in elkaar worden geklikt? Dat begint bij het onderling vertrouwen binnen ieder team. Vertrouwen is het fundament van een sterk team. En vertrouwen ontstaat (zoals ik het zie) vooral door begrip voor elkaar te hebben en inzicht te verkrijgen te verkrijgen in elkaars motivatie. Drijfverenprofielen geven die inzichten. Wanneer teamleden die kennis over elkaar hebben wordt er meer rekening met elkaar gehouden en komt dit de volwassenheid van een team ten goede. Een andere reden waarom het in kaart brengen van drijfveren waardevol is, is omdat teamleden gaan zien waar de persoonlijke uitdagingen liggen. Zij zien glashelder welke ontwikkelstappen te maken zijn, om bij te dragen aan de collectieve doelen. Als daardoor alles op z’n plek valt, ontstaat er teamflow.

Drie signalen om te starten met Profile Dynamics

Terug naar de beginvraag; hoe kunnen de teamprestaties verbeterd worden? De vraag achter de vraag hier is vaak hoe het team toekomstbestendig kan opereren. Om de richting voor de toekomst te bepalen, is het van belang voor ieder teamlid om bewust te zijn waar hij/zij nu staat. Individueel, maar ook ten opzichte van het team en de teamdoelen. Het is als het ware een ijking van de plaats en positie. Stilstaan is de enige manier om de beweging voorwaarts te maken. In steeds meer organisaties wordt er tijd genomen om stil te staan om vervolgens te versnellen. Ook in steeds meer gevallen is er veel negatief energieverlies aan vooraf gegaan, zo is mijn ervaring. Er zijn 3 meest voorkomende signalen waaraan te herkennen is dat het tijd wordt om stil te staan;

  • Teamleden geven openlijk niet gemakkelijk hun mening.
  • Teamvergaderingen duren lang en zijn meeslepend.
  • Fouten worden niet toegegeven aan elkaar, men gaat conflicten uit de weg.

Wanneer een of meerdere aspecten speelt, kan het zinvol zijn om aan de slag te gaan met drijfverenprofielen. Hierdoor wordt er gewerkt aan de onzichtbare en dieperliggende teamdynamieken, waardoor een disfunctionerend team een team wordt dat excelleert.