Topiclist

Neem afstand en boek betere resultaten.

Met enige regelmaat spreek ik ondernemers die bovenop de eigen business zitten. ‘Er ontgaat mij niets van wat er gebeurd en als het nodig is stuur ik mijn medewerkers direct anders aan als de concurrentie ons de pas af wil snijden.’ Goed bezig, zeg ik dan, want er gaat niets boven een betrokken en actieve ondernemer, die precies weet wat er in het moment moet gebeuren. Zij kunnen door medewerkers ervaren worden als chaotisch en veeleisend, maar ‘dat wordt door iedereen hier geaccepteerd en zoniet, ja jammer dan, want het bedrijfsbelang staat voorop’. Dat klinkt dan alsof er maar één waarheid is over de manier waarop een het bedrijf wordt aangestuurd.
In veel gevallen is het ook logisch dat de ondernemer bovenop de business zit. En als ik de vraag stel waar hij over 5 of 10 jaar wil staan met zijn bedrijf dan is het antwoord vaak; 3x zo groot zijn, nieuwe producten verkopen, mijn bedrijf klaarmaken voor verkoop of blijven doen hoe ik het nu doe. Allemaal legitieme antwoorden. Opvallend is dat als ik dan doorvraag naar hoe dat bereikt gaat worden, het tamelijk stil valt. Behalve dan de telefoon die op dat moment overgaat en ‘even beantwoord moet worden’. Saved by the bell heet dat dan en moet daar dan soms ook wel een beetje om lachen in mezelf…

Veel ondernemers beseffen niet hoe belangrijk het is om zo af en toe afstand te nemen van de business en van de dagelijkse beslommeringen. Zij worden als het ware in beslag genomen door het werk en gaan als een dieseltje dag in dag uit door; genoeg werk te doen immers. Lange termijn visie en daaruit volgend strategie is iets wat veel MKB ondernemers in beginsel niet bezig houdt. Er wordt wel eens nagedacht over innovatieve producten of diensten, maar dan meer vanuit het korte termijn verdienmodel geredeneerd. Lange termijn strategisch nadenken is niet voor elke ondernemer weggelegd. Strategisch kunnen denken is al een talent op zichzelf. Dat is niet zo gemakkelijk maar door veel over trends, maatschappelijke- sociale- en technologische ontwikkeling te lezen, kun je er steeds handiger in worden. Het gaat daarbij om continu een vertaling te kunnen maken naar de eigen business. Waarom is dat voor veel ondernemers niet gemakkelijk? Omdat de focus vooral op vandaag ligt.
Een goede manier om daarvan los te komen is stoppen en jezelf afvragen; ‘Hoe zie ik branche-ontwikkelingen? Wat betekent dat voor mijn bedrijf? En wat zou ik vandaag al kunnen doen om me daarop goed voor te bereiden. Wat moet er dan anders worden aangepakt binnen het bedrijf en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat 77% van de ondernemers strategisch kiest voor het verbeteren van het bedrijfsimago en reputatie. Het eigen businessmodel herzien staat op een goede tweede plaats. Customer Excellence en ’the war of talent’ hebben een aanzienlijk lagere prioriteiten gekregen. Dat is niet zo vreemd, want de klant is mondig, kieskeurig en heeft veel meer keus. Dus hoe de klant een bedrijf ervaart, bepaalt of er nog eens gekocht wordt.

Hoe staat het met het imago van jouw bedrijf?

Na te denken over hoe het bedrijf gezien, beleeft en ervaren wil worden, zorgt veelal voor een nieuwe denkwereld die opengaat. Nieuwe inspiratie, ideeën en inzichten, waardoor er geschakeld kan worden op een andere bedrijfsaansturing zodat schaalvergroting gemakkelijker mogelijk wordt. Voor de ondernemer persoonlijk verschuift er dan vaak ook nogal wat: van baas naar leider. Dat kan niet als de ‘daily-routine’ leidend is. Afstand nemen van de eigen business is een belangrijke activiteit voor veel ondernemers. Ook dit hoort bij het ondernemerschap. De kunst is om als ondernemer jezelf daarmee toe te staan betere resultaten te boeken….