Talentontwikkeling; zinvol of niet?

Binnen organisaties (groot en klein) doet zich momenteel een boeiende ontwikkeling voor. Veel ondernemers en leidinggevenden in organisaties weten namelijk dat er anders zal moeten worden samengewerkt om te kunnen blijven inspelen op de veranderende vraag, markt en samenleving. Heel veel van hen vragen zich af hoe? Hoe haal je het beste uit jezelf of uit je organisatie?   Die vraag krijg ik steeds vaker te horen en houdt steeds meer mensen bezig. We hebben het over competentiemanagement. Iets waarvoor gedurende de afgelopen decennia wel aandacht was binnen de meeste organisaties, maar wat niet ‘on top of mind’ was. strategische keuzes werden er nauwelijks op gemaakt. Simpelweg omdat het veel…

Lees verder

Waarom clubsponsoring werkt….

Als ondernemer zal het je vast wel eens overkomen zijn dat er iemand namens een sportvereniging of buurtclub contact met je zocht, met de vraag om een financiële bijdrage. Maar is het wel zo zinvol voor een ondernemer om te sponsoren? In veel gevallen gaat het om bedragen die je zelf bepaalt, maar de meeste grotere clubs bieden sponsorpakketten aan. Veelal sponsort een ondernemer omdat de eigen kinderen betrokken zijn bij een team of omdat pa of ma een vrijwilligersfunctie vervullen binnen de club. Je kunt dan stellen dat sponsoring 100% vanuit emotie tot stand komt. Prima natuurlijk, maar als ondernemer gaat het ook om de knikkers. Wat ziet een…

Lees verder

Binnenkort in dit theater…

In steeds meer bedrijven wordt (pijnlijk) zichtbaar dat het tijdperk van het strak volgen van regels echt tot het verleden behoort. Het concept van regel gestuurde organisaties is ruim 100 jaar geleden bedacht. Het is bedoeld om vooral duidelijkheid te creëren naar alle medewerkers in wat hij/zij moet doen. Met de nadruk op ‘moet’. Regels worden vooral gebruikt om ongewenst gedrag te voorkomen en gewenst gedrag te stimuleren. Omdat er altijd mensen zijn die op zoek gaan naar de z.g. mazen, waardoor regels omzeild worden, leidt dat tot nog meer regels of extra regels om de regels te handhaven. Een duidelijk voorbeeld daarvan zijn de ontwikkelingen van de afgelopen jaren…

Lees verder